news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы татар композиторы џђм ќырчысы яңа тамаша әзерләде

Башкортстандагы танылган сђнгатькђр Зифа Нагаева республикада њзенећ яћа концерт программасын тђкъдим итђ башлый

(Уфа, 24 сентябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы танылган сђнгатькђр Зифа Нагаева республикада њзенећ яћа концерт программасын тђкъдим итђ башлый.
Бүген ул яңа иҗат сезонын Уфадагы “Юбилей” мәдәният сараенда башлап җибәрә.
Татар композиторы џђм ќырчы, радио журналисты Зифа Нагаева татар џђм башкорт сђнгать дљньясында кић билгеле талант иясе. Узган елларда ул “Гомерем балкышлары” исемле яћа мђдђни программасы белән бар республиканы әйләнеп чыккан иде.
Башкортстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре Зифа Нагаеваныћ, књп иќатташлары катнашлыгындагы, әлеге яңа зур концерты Уфада булганнан соң, Башкортстанның төрле районнарында һәм шәһәрләрендә дә күрсәтеләчәк.
Зифа Нагаеваныћ яћа иҗат программасында Башкортстандагы байтак ќырчылар гына тњгел, ђ Татарстандагы ќан дуслары да катнаша. Казаннан бу тамашада катнашу љчен Динђ белђн Рафаэль Латыйповлар, Зљлфия белђн Ќђвит Шакировлар, Зөһрә Шәрифуллина, Фән Вәлиәхмәтов џђм яшь ќырчы Асыльярның да килүе каралган.
Соћгы елларда тљп эше Башкортстан дђњлђт радиосыныћ “Юлдаш” каналында алып баручы булган Зифа ханым, вакыт џђм форсат табып, ђледђн-ђле гастрольлђргђ чыгып та, њз тамашачылары љчен књћел бђйрђме оештыра. Башкортстан радиосы “Юлдаш” каналында татарча программаларны ић оста алып баручы бу мљлаем ханымны республикада да, књрше Татарстанда да талантлы композитор џђм ќырчы буларак та белђлђр. Аныћ чын халыкчан, књћел кылларын тибрђтерлек матур ќырларын ике тугандаш республика ќырчылары њз репертуарларына бик телђп кертђ.
“Башкортстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре” исеменђ лаек булган, йљзлђрчђ популяр ќырлар авторы, њзенећ иќатташ дуслары белђн бергђлђп, моћарчы да, алтын юбилее ућаеннан, республикныћ ђллђ књпме районнарында булып, искиткеч матур концертлар биргђн иде. Џђр ќирдђ тамаша заллары шыгрым тулы булды, чљнки миллђттђшлђребез Зифа Нагаеваны милли рухлы иќаты љчен бик тђ ярата.
Њз шигырьлђренђ њзе кљй язып, њзе њк гармунда уйнап, шул ќырларны бик моћлы башкаручы талантлы миллђттђшебез Башкортстан ќыр сђнгатен сљючелђргђ яңа программасында љр-яћа иќат ќимешлђрен дђ, элекке популяр ќырларын да ишеттерђ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100