news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфадагы “Ихлас моћ” татар тљркеме яңа тамаша әзерләде

Башкортстанда 10 ел элек яшь татар сђнгатькђрлђреннђн оештырылган “Ихлас моћ” сђнгать тљркеме Уфада чираттагы концертларын башлап ќибђрде

(Уфа, 30 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда 10 ел элек яшь татар сђнгатькђрлђреннђн оештырылган “Ихлас моћ” сђнгать тљркеме Уфада чираттагы концертларын башлап ќибђрде.
Љр-яћа программа белђн ђзерлђнгђн тђњге тамашаны миллђт яшьлђре кичә башкаладагы Уфа Мотор төзүчеләр мәдәният сараенда күрсәтте. Мең кешелек тамаша залы шыгрым тулы иде. Милли җыр-монарыбызны сөючеләр талантлы җырчыларыбыз Марат Шәйбәков белән Әнвәр Нургалиевның элекке хитларын да, өр-яңа җырларын да җылы кабул итте һәм озак алкышларга күмде. Программаны матур итеп Уфа “Нур” татар театрының әйдәүче актеры, Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатыйхов алып барды.
Њзенчђлекле џђм моћлы тавышка ия Марат Шђйбђков, Ђнвђр Нургалиев џђм башка талант иялђре кергђн “Ихлас моћ” иќат тљркеме кыска гына арада Башкортстанда ќыр сђнгатен сљючелђрнећ хљрмђтен яулап љлгерде. Халыкчан ќырлар башкарулары белђн игътибарны ќђлеп итте алар. Онытылып барган ќырларны да репертуарларына кертђлђр талант ияләре.
Тагын бер љстенлеклђре бар яшь сђнгатькђрлђрнећ – тљрле уен коралларында да бик шђп уйный алар. Марат Шђйбђков њзе гармунда уйнап, њзе љздереп ќырлаганда књћелнећ ић тњрендђге нечкђ кыллар да тибрђлђ.
Ђле Уфада башлап ќибђргђн концертларына да “Ихлас моћ” тљркеме егетлђре белђн кызлары тљрле зђвыкка туры килерлек ќырларны, дђртле биюлђрне сайлап алган. Мећ кеше сыйдырышлы мђдђният сараеныћ шыгрым тулы булуы ђлеге сђнгать коллективыныћ халык арасында бик популяр булуын тагын бер кат раслады.
Бүген популяр сәнгать коллективы үзенең яңа тамашасын Уфаның “Юбилей” мђдђният сараенда књрсђтә. Аннан соћ популяр иќат коллективын республика районнарында кљтђлђр.
(Уфа, 30 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда 10 ел элек яшь татар сђнгатькђрлђреннђн оештырылган “Ихлас моћ” сђнгать тљркеме Уфада чираттагы концертларын башлап ќибђрде.
Љр-яћа программа белђн ђзерлђнгђн тђњге тамашаны миллђт яшьлђре кичә башкаладагы Уфа Мотор төзүчеләр мәдәният сараенда күрсәтте. Мең кешелек тамаша залы шыгрым тулы иде. Милли җыр-монарыбызны сөючеләр талантлы җырчыларыбыз Марат Шәйбәков белән Әнвәр Нургалиевның элекке хитларын да, өр-яңа җырларын да җылы кабул итте һәм озак алкышларга күмде. Программаны матур итеп Уфа “Нур” татар театрының әйдәүче актеры, Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатыйхов алып барды.
Њзенчђлекле џђм моћлы тавышка ия Марат Шђйбђков, Ђнвђр Нургалиев џђм башка талант иялђре кергђн “Ихлас моћ” иќат тљркеме кыска гына арада Башкортстанда ќыр сђнгатен сљючелђрнећ хљрмђтен яулап љлгерде. Халыкчан ќырлар башкарулары белђн игътибарны ќђлеп итте алар. Онытылып барган ќырларны да репертуарларына кертђлђр талант ияләре.
Тагын бер љстенлеклђре бар яшь сђнгатькђрлђрнећ – тљрле уен коралларында да бик шђп уйный алар. Марат Шђйбђков њзе гармунда уйнап, њзе љздереп ќырлаганда књћелнећ ић тњрендђге нечкђ кыллар да тибрђлђ.
Ђле Уфада башлап ќибђргђн концертларына да “Ихлас моћ” тљркеме егетлђре белђн кызлары тљрле зђвыкка туры килерлек ќырларны, дђртле биюлђрне сайлап алган. Мећ кеше сыйдырышлы мђдђният сараеныћ шыгрым тулы булуы ђлеге сђнгать коллективыныћ халык арасында бик популяр булуын тагын бер кат раслады.
Бүген популяр сәнгать коллективы үзенең яңа тамашасын Уфаның “Юбилей” мђдђният сараенда књрсђтә. Аннан соћ популяр иќат коллективын республика районнарында кљтђлђр.

autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100