news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы “Алтын ай” тљркеме яћа программасын тђкъдим итђ

Яңа тамашада И. Газизуллинның иҗатташ дуслары Айдар Галимов, Азалия, Урал Рәшитов, Дамира Сәитова, Рушат Мөдәрисов һәм башкалар чыгыш ясый

(Уфа, 15 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда яшђп иќат итњче талантлы татар егете, яшь ќырчы Илмир Газизуллин тамашачыларын яћа концерты белђн сљендерђ.
Њзе алты ел элек оештырган “Алтын ай” сђнгать тљркеме белђн яћа иҗат мизгеле башында љр-яћа концерт программасын ђзерлђп бетерде И. Газизуллин. Әлеге тамашаны үзенең 35 яшьлек туган көненә багышлап әзерләде И. Газизуллин. Шуңа күрә аның исемен дә “Туган көнне дуслар белән” дип атаган ул.
“Алтын ай” тљркеме егетлђре белђн кызлары чын мђгънђсендђ шоу-тамаша ђзерлђњлђрен ђйтђ. Яћа ќырлар, дђртле биюлђр, нђфис сњз осталарыныћ кызыклы чыгышлары белђн аралашып барачак бу концерт программасы.
Яңа тамашада И. Газизуллинның иҗатташ дуслары Айдар Галимов, Азалия, Урал Рәшитов, Дамира Сәитова, Рушат Мөдәрисов һәм башкалар чыгыш ясый. Татарстаннан да сәнгать осталары килде И. Газизуллинны котларга һәм яңа җырларын башкарырга.
Илмир Газизуллин, Уфа дђњлђт сђнгать институтын тђмамлаганнан соћ, берничђ ел “Нур” татар дђњлђт драма театрында эшлђде. Анда кыска гына арада, истђ калырлык образлар иќат итеп, тамашачыларныћ сљюен яулап љлгергђн иде.
Ђмма ќырга тартылуы аны “Айдар” театр-студиясенђ алып килде. Биредђ љч елга якын эшлђп алды ул. Айдар Галимовныћ кићђшен тотып, Илмир алты ел элек њзаллы иќатка тотынды џђм татар егетлђре белђн кызларыннан торган “Алтын ай” исемле аерым сђнгать тљркеме оештырды. Милли ќыр сђнгатебездђ њз урынын алган сђлђтле егет њзе дђ, иќатташ дуслары да узган биш ел эчендђ халык арасында хљрмђт казана алды. Халык ќырларын да, заманча эстрада ђсђрлђрен дђ бердђй оста башкара алар. Ић мљџиме – тљркемнећ милли рухыбызны тоеп эшлђве џђм џђрчак иќади эзлђнњдђ булуы.
“Туган көнне дуслар белән” исемле яћа тамашада Илмир Газизуллин яћа ќырларын да, элекке хитларын да башкара.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100