news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфада татар рђссамыныћ шђхси књргђзмђсе ачылды

Катлаулы булган акварель техникасы белђн иќат итњче њзенчђлекле рђссам бу юлы экспозициягђ егерме җиде картинасын урнаштырган

(Уфа, 9 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Уфада, БР Рәссамнар берлегенең кече күргәзмә залында Башкортстанда яшђп иќат итњче талантлы татар рђссамы Лђйсђн Рђхмђтуллинаныћ чираттагы шђхси књргђзмђсе ачылды.
Катлаулы булган акварель техникасы белђн иќат итњче њзенчђлекле рђссам бу юлы экспозициягђ егерме җиде картинасын урнаштырган. Алар арасында 2004 елдан бу елга кадәр иќат ителгђн әсәрләр бар.
Лђйсђн Рђхмђтуллинаныћ чираттагы шђхси књргђзмђсен ачу тантанасына рђссамныћ иќатташлары, дуслары, туганнары, сђнгать белгечлђре џђм сынлы сђнгатьне сљючелђр килгђн иде. Рђссамныћ ђсђрлђре тљрле темага язылган. Аларда Башкортстанныћ гњзђл табигате дђ, милли-дини бәйрәмнәребезгә кагылышлылары да зур урын алып тора. Картиналарныћ югары џљнђри осталыкта џђм фђлсђфи тирђнлектђ эшлђнње дикъкатьне ќђлеп итђ. Картиналар үзләренең балкышлы төсләре – якты сары, алсу, шәмәхә нурлары белән күңелләргә дә нур өстәгәндәй була. Сђнгать белгечлђре Лђйсђн ханымныћ эшлђренђ югары бђя бирде џђм аћа килђчђктђ дђ зур иќади ућышлар телђде.
Илеш районыныћ Аккњз авылында туып њскђн миллђтебез кызыныћ акварель сурђтлђре хђзер књп кенђ иллђрнећ књргђзмђ залларында џђм шђхси тупланмаларда да тора. Республиканыћ Шђехзадђ Бабич исемендђге яшьлђр дђњлђт бњлђге иясе Лђйсђн ханым ел саен диярлек Мђскђњдђ Рђссамнарныћ Њзђк књргђзмђ залында да шђхси књргђзмђлђрен оештырып тора.
Хђзер Уфада ачылган књргђзмђ Лђйсђн ханымныћ унбишенче шђхси књргђзмђсе инде. Ул 19 ноябрьгә кадәр күрсәтеләчәк.
Ә аннан соң Л. Рәхмәтуллина Санкт-Петербургка бара. Анда акварель осталарының халыкара күргәзмәсе һәм семинары үтәчәк. Данлыклы Смольный соборының концерт-күргәзмә залында дөньяның төрле илләреннән җыелган һәр акварельченең бер эше сайлап алынган. Ләйсән ханым да шушы мәдәни чарага үзенең “Плес шәһәре кич белән” дип аталган соклангыч картинасын тәкъдим иткән.
Күргәзмәнең төп чарасы 23 ноябрьдә үтә. Барлык эшләрдән зур каталог та әзерләнә һәм ул басма шунда үз сурәтләре урын алган рәссамнарга бүләк ителәчәк.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100