news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфада књренекле режиссер хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды

Уфада танылган режиссер Ђмир Ђбдрђзђковны искә алу чарасы булып үтте

(Уфа, 18 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Уфада танылган режиссер Ђмир Ђбдрђзђковны искә алу чарасы булып үтте. Аның барышында олуг талант иясе соңгы елларда яшәгән йорт диварына истәлек тактасы урнаштырылды.
Хәтер чарасында күренекле режиссерның хатыны, балалары, оныклары, шулай ук аның белән бергә эшләгән кешеләр катнашты.
Ђмир Габделман улы Ђбдрђзђков озак еллар Башкортстан телевидениесендђ баш режиссер булып эшлђгђн иде. Ђ 1990 елда, республикада Киностудия тљзњ турында карар кабул ителгђч, аны шунда эшкђ чакырдылар.
Тђќрибђле режиссер “Башкортстан” киностудиясенећ беренче директоры булды џђм аны аякка бастыру эшенђ бик књп кљчен џђм тырышлыгын, џљнђри осталыгын салды. Яшьлђргђ дђ кино сђнгатенећ серлђрен бик телђп љйрђтте ул.
Биредђ шђхсђн њзенећ берничђ документаль фильмын да тљшерде Ђмир ђфђнде. Ђ башкорт халкыныћ милли батыры Салават Юлаев турындагы “Сынмас рух” дип исемлђнгђн фильмы аеруча ућышлы килеп чыкты аныћ. Шушы эше љчен Ђмир Ђбдрђзәков Салават Юлаев исемендђге дђњлђт бњлђгенђ лаек булды.
Ђмир Габделман улы гаилђсе белђн дђ горурланып яшђде. Аныћ ике улы – Ђскар белђн Илдар дљнья књлђмендђге атаклы опера ќырчылары булып китте. Хђзер алар Уфада бик сирђк була, чљнки аларны бик књп чит иллђр сђхнђлђрендђ чыгыш ясау љчен чакыралар.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100