news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфада Газиз Ђлмљхђмђтов исемендђге бђйге башлана

Башкортстанда татар џђм башкорт халыкларыныћ књренекле композиторы џђм ќырчысы Газиз Ђлмљхђмђтов исемендәге җыр бәйгесенә соңгы әзерлекләр бара

(Уфа, 5 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда татар џђм башкорт халыкларыныћ књренекле композиторы џђм ќырчысы Газиз Ђлмљхђмђтов исемендәге җыр бәйгесенә соңгы әзерлекләр бара.
Быел бу бәйге Башкортстанда игълан ителгән Яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү елына багышлап оештырыла. Бәйгенең йомгаклау өлеше Уфада 16-19 ноябрь көннәрендә үтәчәк.
Ђле республика районнарында шушы бђйгенећ Уфадагы йомгаклау љлешенђ ић яхшы башкаручыларны сайлап алу этабы тәмамланды. Бђйгене оештыручылар ђйтњенчђ, Газиз Ђлмљхђмђтов исемендђге абруйлы сђнгать ярышмасында катнашу љчен дђгъва итњчелђр быел аеруча књп.
Атаклы композитор џђм ќырчы Газиз Ђлмљхђмђтовныћ истђлеген Башкортстанда кадерлђп саклыйлар. Аныћ иќатына багышланган тљрле мђдђни чаралар, сђнгать бђйгелђре оештыру да шуныћ бер чагылышы. Менђ быел да џђвђскђр ќырчылар џђм махсус музыка уку йортларыныћ тђњге курсларында белем алучы талиплар арасында Газиз Ђлмљхђмђтов исемендђге чираттагы сђнгать бђйгесенә җитди әзерлек барды. Соћгы елларда матур традициягђ ђйлђнгђн бу ярышма быел да сђнгать юлына, зур сђхнђгђ књп кенђ яшь талантларны чыгарыр дип көтелә.
Уфада Газиз Ђлмљхђмђтовныћ туксан яшенә якынлашып килүче кызы Роза ханым Латыйпова-Ђлмљхђмђтова ђле дђ исђн-сау яши. Ђтисе хљрмђтенђ татар џђм башкорт ќырчылары арасында бђйгенећ даими оештырылуын ул аныћ якты истђлеген кадерлђп саклау дип бђяли. Телевидение, радиода яћа тапшырулар ђзерлђнә, мђктђплђрдђ хђтер кичђлђре дђ њтђ, ди Роза апа.
Књренекле композитор џђм ќырчы Газиз Ђлмљхђмђтов исемендәге җырчылар бәйгесе Уфада 3 турда үтәчәк. Бәйгенең гала-концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү 19 ноябрь көнне Башкортстан дәүләт филармониясендә уза.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100