news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфада “Бђллњр сандугач” ќыр бђйгесенећ йомгаклау љлеше була

Иртәгә Уфадагы Нефтьчелђр мђдђният сараенда “Гәлсәр сандугач” –(“Бђллњр сандугач”) телевизион фестиваленећ йомгаклау љлеше концерты њтђ

(Уфа, 22 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Иртәгә Уфадагы Нефтьчелђр мђдђният сараенда “Гәлсәр сандугач” –(“Бђллњр сандугач”) телевизион фестиваленећ йомгаклау љлеше концерты њтђ.
“Бәллүр сандугач” телевизион фестивале 2000нче елда оештырыла башлаган иде. Шул вакыттан алып әллә күпме яшь талантларга канат куйды бу бәйге.
Быелгы бәйгенең йомгаклау өлешендә тамашачыларныћ ић књп яклавын ала алган яшь татар џђм башкорт ќырчылары, җәмгысе 8 кеше чыгыш ясаячак. Алар барысы да “Ел ачышы” џђм “Љмет” номинациялђрендђ ќићњгђ љмет итђ. Башта бу бәйгенең соңгы өлешенә 30 конкурсант үткән иде. Сайлый торгач, иң талантлы сигезе торып калды.
Быел бераз њзенчђлеклђр дђ бар. Башка елларны “Ел ачышы” бђйгесендђ 10 яшь башкаручы ќићњче дип игълан ителгђн булса, быел бу исем бер генђ кешегђ бирелђчђк. Шулай да башка яшь талантларны да књћелле бњлђклђњлђр кљтђ.
“Быел өченче тапкыр республика ширкђтлђре, оешмалары њзлђренећ яраткан ќырчысын билгелђячђк џђм 1 мећ доллар књлђмендђ акчалата бњлђк тапшырачак, - диде “Бђллњр сандугач” продюсерлык њзђге ќитђкчесе, бу проектныћ авторы Земфира Байбулдина. – Ђлеге яхшы башлангычны килђсе елларда да дђвам итђргђ исђп бар. Тагын бер яћалык – “Юлдаш” радио каналы да њзенећ яраткан ќырчысын билгели”.
Фестивальдђ башка номинациялђрдђ ќићњчелђрне дђ кыйммђтле бњлђклђр кљтђ. Ќыр иќат итњчелђр дђ њз бђясен ала. Мисал љчен, “Ел клибы” номинациясендђ ќићњче ачыклана. Љстђвенђ, бер ќырчы џђм бер шагыйрь дђ “Башкортстан сђнгатендђ фидакђрь хезмђт љчен” номинациясендђ билгелђнђчђк.
Иртәгә үтәчәк гала-концертта республиканыћ танылган сђнгать осталары да чыгыш ясый џђм бђйрђмнећ бизђген арттыра. Җәмгысе 50гә якын җырчының чыгышы көтелә. Татарстаннан да кунаклар килә.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100