news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфа џава аланы Башкортстанга тапшырылды

“Уфа” халыкара аэропорты хәзер тулысынча Башкортстан милкенә күчерелә

(Уфа, 26 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). “Уфа” халыкара аэропорты хәзер тулысынча Башкортстан милкенә күчерелә. Бу хакта ил президенты Дмитрий Медведевның фәрманы дөнья күрде.
Әлеге фәрманга ярашлы “Уфа” халыкара һава аланының 100 процент кыйммәтле кәгазьләре Башкортстан карамагына тапшырыла. Шулай итеп Башкортстан хөкүмәте аэропорт эшен җайлауда һәм анда төзелеш эшләренә инвестицияләр җәлеп итүгә зур мөмкинлекләр ала.
Моңа кадәр соңгы берничә елда “Уфа” һава аланын төрле җәнҗаллар, тарткалашулар тетрәндереп килде. Һава аланын Мәскәүгә тапшыргач, биредә эшләүчеләр, моның белән канәгать булмыйча, урам җыеннары оештырды һәм мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итте.
Аэропортныћ џљнђр берлеклђре оешмасы рђисе Татьяна Никонова ђйтњенчђ, “Уфа” џава аланы ширкђтендђге элекке тарткалаш Россия Милек мљнђсђбђтлђре министрлыгы “Уфа” халыкара аэропортыныћ бар мљлкђтен федераль милеккђ књчергәч џђм аныћ директоры Анатолий Приваловны, шулай ук аныћ 10 урынбасарын урыннарыннан алгач булды. Шуннан соћ ќитђкче вазыйфаларга, нигездђ, башка тљбђклђрдђн китерелгђн кешелђр тђгаенлђнде. Татьяна Никонова ђйтњенчђ, яћа ќитђкчелђрнећ књбесе авиация љлкђсеннђн ерак торган кешелђр, шућа књрђ дђ аларныћ ућышлы эшлђвенђ шик туган иде. Коллективта њзгђрешлђр башлану књплђргђ ошап бетмәде. Яћа ќитђкчелекнећ аэропортныћ књп кенђ хезмђтлђрен шђхси кулларга тапшырырга ќыенуы да биредђ ризасызлык тудырган иде.
Шуннан соң, мәхкәмә аша, элекке генераль директор Анатолий Приваловны яћадан њз вазыйфасына кайтару турында карар бђян ителде. Уфаныћ Киров районы мђхкђмђсе аны эшеннђн алуны канунсыз дип карар чыгарды џђм аны њз вазыйфасына кайтару турында игълан итте. Ләкин ул чакта да һава аланы федераль милектә калган иде. Хәзер инде менә ул янә дә Башкортстан карамагына кайтарылды.
“Уфа” халыкара аэропортына яћа бина тљзњгђ џђм аныћ искесен яћартуга Башкортстан Хљкњмђте соћгы берничђ елда 1 миллиард сум тирђсе акча тотынган иде. Шућа књрђ дђ республика ќитђкчелеге, аэропортны Башкортстан карамагына књчерњ љчен, зур тырышлык салды һәм үз дигәненә иреште. Хәзер инде кулга төшкән милек белән булдыклы файдалану гына кирәк.

autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100