“ТР Бюджет Кодексына үзгәрешләр кертү турында” ТР закон проекты беренче укылышта кабул ит

Бу закон проекты кайбер чараларны үз вакытында гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән бюджет законнарына үзгәрешләр кертү өчен эшләнгән
(Казан, 22 апрель, “Татар-информ”, Римма Гатина). Бүген дњртенче чакырылыш ТР Дђњлђт Советыныћ икенче утырышында депутатлар “Татарстан Республикасы Бюджет Кодексына үзгәрешләр кертү турында” ТР закон проекты беренче укылышта кабул ителде.

Парламентның Бюджет, салымнар џђм финанслар буенча комитет рәисе Морат Гаделшин билгеләп үткәнчә, әлеге закон проекты финанс базарын һәм икътисад өлкәсен яклау буенча чараларны үз вакытында гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән бюджет законнарына үзгәрешләр кертү максатында эшләнгән һәм финанс кризисы шартларында ТР бюджетының нисбәтлелеген тәэмин итү өчен, ТР Бюджет Кодексы нормаларын ачыклый. Аерым алганда, чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан тәэмин итү өчен, ТР бюджеты керемнәре җитмәгән очракта, ТРның чыгым йәкләмәләрен үтәүгә юнәлдерелгән өлешен тәшкил итүче Резерв фонды төзү мөмкинлеге каралган.

Шулай ук әлеге закон проекты белән, бюджетара трансфертлар турындагы нигезнамәләргә үзгәрешләр кертү тәкъдим ителә. Мәсәлән, җирлекнең вәкиллекле органы муниципаль хокукый актларында каралган очракларда җирлек бюджетларыннан муниципаль район бюджетларына моңарчы бирелә торган бюджетара трансфертлардан тыш, башкаларын да бүлү каралган.

ТР Бюджет кодексының 44.1 маддәсенә җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне халык саныннан чыгып түгел, исәп-хисаплы бюджетның тәэмин ителеш дәрәҗәсеннән чыгып бүлеп бирү өлкәсендә үзгәрешләр кертелә.