news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Казан җырчылары Башкортстанга иќат сђфђрендә

Татарстанныћ популяр яшь ќырчылары Илдар Хђкимов белђн Гњзђл Уразова Башкортстанга чираттагы иќат сђфђренђ килде


(Уфа, 22 гыйнвар, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Татарстанныћ популяр яшь ќырчылары Илдар Хђкимов белђн Гњзђл Уразова Башкортстанга чираттагы иќат сђфђренђ килде.
Талант иялђре Уфада њзлђренећ яңа матур программасын мең кеше сыйдырышлы “Юбилей” һәм Уфа Мотор төзүчеләр мәдәният сараенда ике көн рәттән тђкъдим итте. Књп сђнгать сљючелђрнећ яраткан ќырчыларына ђверелгђн бу талантлы парныћ Башкортстанда моћарчы да чыгыш ясаганы бар иде.
Илдар Хђкимов тумышы белђн халкыбызга књп талантлар биргђн Ђлшђй ягы егете. Шућа да аны туган ягында иќат сђфђрлђрендђ хђзер шактый еш књрергђ туры килђ. Тормыш иптђше Гњзђл Уразованыћ туган ягы Пермь љлкђсе булса да, хђзер аларны гаилђ тормышы гына тњгел, ђ иќади бергђлек тђ тыгыз бђйли. Шушы хђлгђ алар њзлђре дђ бик бђхетле булуларын, бер-берсен илџамландырып яшђњлђрен ђйтђ.
Ђле Башкортстанга сђфђрлђре барышында пар сандугачтай моћлы ќырчыларыбыз Уфадагы “Шәрык” радиосының татар редакциясенә һәм башка матбугат басмаларына әңгәмәләр дә бирде. Уфадан соң яшь талантлар Башкортстаныћ тљрле районнарында да чыгыш ясаячак.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100