news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанның Фәйзи Гәскәров ансамбле сезон ачты

Быел данлыклы ансамбль өчен истәлекле ел – аның оештырылуына төгәл 70 ел.

(Уфа, 6 октябрь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстан Республикасыныћ Фђйзи Гаскђров исемендђге дђњлђт академия халык биюләре ансамбле Уфаның Конгресс-холл бинасындагы чыгышы белән быелгы иҗат мизгелен ачып җибәрде.
Тамашада коллективның иң матур биюләре башкарылды.
Быел данлыклы ансамбль өчен истәлекле ел – аның оештырылуына төгәл 70 ел.
Шушы уңайдан данлыклы ансамбль Русия буйлап иҗат сәфәренә чыга. Сәфәр юлында Казан шәһәре дә бар. Ә шушы озын сәфәрне гаскәровчылар ноябрь аенда Мәскәүдә тәмамлый. Декабрь аенда исә бию ансамблен зурлап хөрмәтләү Уфада үтәчәк.
Юбилей елында ансамбль яңа талантлар белән дә тулыланды. Рудольф Нуриев исемендәге хореография училищесын тамамлаган яшьләр, барлыгы 10 егет һәм кыз килде аларга.
Күренекле хореограф Фђйзи Гәскђров нигез салган данлыклы бию ансамбле ел саен диярлек чит илләрдђ њзебезнећ милли сђнгать белђн таныштыра. Миллђте белђн татар булган Фђйзи Гаскђров яшь чагында Мђскђњдђ Игорь Моисеев җитђкчелегендђге СССР халык биюлђре ансамблендђ эшлђгђн. Шул чакта ук аныћ башына Башкортстанга кайтып, классик милли балет, халык биюлђре ансамбле оештыру уе килђ. Авылларга чыгып, биюгђ маџир булган татар џђм башкорт егетлђрен, кызларын туплый ул. Ансамбль шулай итеп џђвђскђр сђнгать тњгђрђге сыйфатында њз эшмәкәрлеген башлап җибђрђ. Ђ инде ансамбльнећ тђњге балкышлы ућышларын књргђч, Башкортстан Хљкњмђте аны њз карамагына алып, яшь биючелђрне џљнђри укытуга юллауга џђм матди ярдәм књрсђтњгђ алына.
Њз эшенећ остасы Фђйзи Гаскђров њзе њк оештырган ансамбльне тиз арада бар илгђ таныта. Алай гына да тњгел, ђллђ књпме чит иллђргђ гастрольлђргђ чыгып, Советлар берлеге џђм Россия данын бар дөньяга кић белгертњгђ дђ зур љлешен кертђ Гаскђров ансамбле. Ђйтње генђ җиңел – 70кә якын чит илдђ булган њзенећ яшђњ дђверендђ данлыклы ансамбль. 1990 елда Ф. Гаскђров ансамбленђ Салават Юлаев исемендђге дђњлђт бњлђге бирелђ.
Ике ел элек Фәйзи Гаскәров ансамбле, ниһаять, үзенең бинасына да ия булды. Аның 500 урынлык тамаша залы һәм артистларга барлык уңайлыклары булган ярдәмче бүлмәләре бар.
Бу ел башыннан ук гаскәровчылар Башкортстан районнары буйлап та, күрше төбәкләрдә дә гастрольләрдә күп йөрде. Ул сәфәрләрне биючеләр юбилейга багышлады.
Әле гаскәровчылар тагын ике яңа бию әзерләгән. Аларның берсе татар биюе, икенчесе – молдаван халкыныкы.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100