news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстаннан изге Хаќ сђфђренђ баручылар ќыелышы њтте

Бу очрашуда катнашкан мљэмин-мљселманнар “Идел-хаќ” һәм “Аира-тур” ширкђтләре аша Мђдинђ белђн Мђккђ тарафларына карап юл алачак

(Уфа, 9 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстан диния нђзаратлары џђм мђчетлђре оештыруы белђн изге Хаќ сђфђренђ тупланган дин кардђшлђребез Уфада ќыелыш њткђрде. Анда шушы ерак џђм саваплы сђфђргђ чыгучылар тиешле кићђшлђр алды. Бу очрашуда катнашкан мљэмин-мљселманнар “Идел-хаќ” һәм “Аира-тур” ширкђтләре аша Мђдинђ белђн Мђккђ тарафларына карап юл алачак.
Башкортстаннан быел изге Хаќ сђфђренђ барлыгы 200дән артык дин кардђшебез бара. Шуларның 85е “Аира-тур” ярдәме белән хаҗга баруны хуп күрде. Әлеге сәфәр мөэмин-мөселманнарга 80 мең сумга төшә. Сәфәрчеләрне “Төркия һава юллары” ширкәте хезмәтләндерә. Хаҗ кылырга телүчеләр арасында төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре бар. 16 яшьтән 82 яшькә кадәрге кешеләр арасында хаҗга икенче-өченче тапкыр баручылар да бар.
Башкортстан мөселманнары диния нәзараты рәисе, мөфти Нурмљхђммђт хђзрђт Нигъмәтуллин ђйтњенчђ, дин кардђшлђребезне изге Хаќ сђфђренђ яхшылап ђзерлђњ љчен, књп тырышлык салынган.
“Булачак хаќиларыбыз арасында яшьлђр дђ књп, - ди Нурмљхђммђт хђзрђт. - Шунысы да њзенчђлекле быелгы тљркемдђ укытучылар белђн табиблар да књп. Изге сђфђргђ чыгучылар џђммђсе яхшы ђзерлек њтте. Иншалла, шушы катлаулы сђфђрдђ џђммђсе дђ ућай килеп торыр џђм якташларыбыз туган якларга исђн-имин, шатлык-куанычта ђйлђнеп кайтыр”.
Хаҗилар туган якка 6-7 декабрьдә әйләнеп кайтачак. Һђр хаќи, сәфәр вакытында тотыну өчен, корбанлык акчаларын да ђзерлђп куйган.
Шул ук вакытта Уфада Корбан гаетенә әзерлек тә бара. Иң күп корбанлык, һәр елдагыча, имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булган “Ихлас” мәчетендә чалыныр дип көтелә.
Мљхђммђт хђзрђт Уфада быел да Корбан бђйрђмнећ бик колачлы њтђчђген ђйтте. Хђзердђн њк инде, “Ихлас” мђчете аша гына да йљзлђрчђ сарык џђм сыер малын сатып алу љчен, гаризалар язылган.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100