news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Башкортстандагы татар егете дљнья чемпионы булды

Башкортстанныћ Бњздђк районында яшђњче татар егете Венер Галиев њзенећ спорт карьерасындагы чираттагы зур ќићњен яулады

(Уфа, 10 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Бњздђк районында яшђњче татар егете Венер Галиев њзенећ спорт карьерасындагы чираттагы зур ќићњен яулады. Хәрби самбо кљрђше буенча Грециянең Салоники шәһәрендә узган дөнья чемпионатында, 74 килограммга кадәрге көрәшчеләр арасында, алтын медаль яулады ул.
Венер Галиев - Бњздђк районы Эчке эшлђр бњлеге хезмђткђре. Бала чагыннан ук спортныћ тљрлесендђ њзен чыныктыра ул. Ќићел атлетика, чаћгыда шуу, грек-рим кљрђше, самбо џђм башка тљр спорт бђйгелђрендђ яхшы гына књрсђткечлђргђ ирешђ Венер. Ђ сигез ел элек ул панкратион һәм хәрби самбо белђн ныклап шљгыльлђнђ башлый џђм тиз арада тљрле дђрђќђ бђйгелђрдђ катнашуга ирешђ.
Берничә ел элек Казакъстан башкаласы Астанада узган дљнья чемпионатында да зур ућышка ирешеп беренче урынны яулаган иде ул. Ә Казакъстандагы дљнья чемпионатына барганчы, татар егете сайлап алу бђйгелђрендђ Казакъстан, Ђзербайќан, Њзбђкстан џђм Россия спортчылары белђн алышты џђм њзен ић кљчле итеп књрсђтеп юлламаны леклы алды.
“Мине еш кына чит иллђргђ чакыралар, - ди В. Галиев. - Яћадан-яћа кљрђшчелђр белђн кљч сынашасым килђ. Чљнки яңа җиңүләр чираттагы уңышларга да дәртләндерә”.
Мондый сњзлђрдђн соћ, “афђрин, Венер!”, дип ђйтми ни ђйтђсећ инде тагын. Килђчђктђ дђ гел ућышлар гына юлдаш булсын миллђт егетенђ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100