news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанда Шђехзадђ Бабич бүләгенә чираттагы бәйге

Џђрвакыттагыча, шушы абруйлы бњлђккђ дђгъва итњчелђр 18 яшьтђн љлкђнрђк џђм 35 яшьтђн узмаган була

(Уфа, 13 гыйнвар, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда яшьлђрнећ Шђехзадђ Бабич исемендђге дђњлђт бњлђгенә дәгъва итүчеләрдән гаризалар кабул ителә башлады. Әлеге бүләккә яшьләр 2009 елдагы уңышлары өчен көч сынаша ала.
Башкортстан Республикасының Ш.Бабич исемендђге бњлђге ђдђбият, сђнгать џђм архитектура љлкђсендђ ић яхшы иќат эшлђре љчен тапшырыла. Џђрвакыттагыча, шушы абруйлы бњлђккђ дђгъва итњчелђр 18 яшьтђн љлкђнрђк џђм 35 яшьтђн узмаган була. Бђйгенећ тљп шартларыныћ берсе шул. Ђлеге премиягђ ђдђбият љлкђсендђге ђсђрлђр кайда да булса нђшер ителгђч, музыка, театр, сынлы сђнгать, хореография, эстрада, цирк, дизайн, кино џђм телевидение љлкђсендђге ђсђрлђр кић ќђмђгатьчелеккђ тђкъдим ителгђч, ягъни концерт, књргђзмђ, театр џђм кинотеатрларда књрсђтелгђч, ђ инде архитектура љлкђсендђге иќат эшлђре, теге яки бу объектны файдалануга тапшыргач кына, тђкъдим ителђ ала.
Соћгы берничђ елда Ш. Бабич премиясенђ тәкъдим ителњчелђр арасында татар яшьлђренећ булмавы гаќђплђндерђ иде. Ниһаять, узган елда Бабич бњлђгенә дәгъва итүчеләр сафына татар егете дә керде һәм ул бу абруйлы бәйгедә җиңеп тә чыкты.
Шушы бүләк буенча махсус комиссия былтыр 13 кеше арасыннан 11 яшь-җилкенчәкне сайлап алган иде. Алар арасында бер татар егете дә булды. Талантлы яшь җырчы, Башкортстан дәүләт опера һәм балет театры солисты Илһам Вәлиев ул. Әлеге абруйлы премиягә Илһам опера һәм балет театрындагы соклангыч матур чыгышлары өчен тәкъдим ителгән иде һәм бу бәйгедә җиңеп чыкты ул.
Быелгы бәйгегә дә татар яшьләре гаризалар бирер дип өметләнергә кирәк. Чөнки һәр өлкәдә дә татар кызлары һәм егетләре Башкортстан данын, милләт данын күтәрерлек дәрәҗәдә талантлы.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100