news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстан матбугат басмалары уртак проблемаларны тикшерә

Башкортстанда Милли матбугат атналыгы башланып китте

(Уфа, 8 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда Милли матбугат атналыгы башланып китте.
Бу чараны, БР Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән берлектә, Башкортстан хөкүмәте каршындагы Матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә үткәрә.
Әлеге зур һәм әһәмиятле чарага шулай ук милли басамалар редакцияләре, район һәм шәһәрләр хакимиятләренең мәдәният бүлекләре, почта элемтәсе бүлекләре, милли-мәдәни берләшмәләр, сәнгать осталары да җәлеп ителә.
Оештыручылар әле башланып киткән атналык республикадагы милли басмаларны киңрәк танытуга булышлык итәчәк һәм яңа абунәчеләрне җәлеп итәчәк, дигән өмет белдерә.
Атналык барышында бихисап мәдәни чаралар, абунәчеләр белән очрашулар, “түгәрәк өстәл” сөйләшүләре оештыру каралган. Аларда республикадагы матбугат басмалары баш мљхђррирлђре џђм аларныћ урынбасарлары, шулай ук ђйдђњче журналистлары, тђрќемђчелђр белђн берлектђ матбугат љчен ќаваплы рђсми шђхеслђр дђ катнаша.
Атналык барышында вакытлы матбугат басмаларыныћ эчтђлегенђ генђ тњгел, ђ аларныћ тышкы бизђлешенђ, укучылары белђн элемтђлђренђ џђм башка актауль мђсьђлђлђргђ дђ игътибар юнђлтелђ. Очрашуларда республиканыћ тљп басмалары мљхђррирлђре њзлђре љйрђнгђн џђм тикшергђн темалар буенча докладлар белђн дә чыгыш ясаячак.
Башкортстанныћ Матбугат, нђшрият џђм полиграфия буенча дђњлђт идарђсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев ђйтњенчђ, атналыкта заман журналистикасында кљнњзђк проблемалар, район џђм шђџђрлђр газеталарында жанр тљрлелеге, матбугат битлђрендђ яћа иќтимагый-сђяси терминнар куллану њзенчђлеклђре турында кызыклы фикер алышулар да кљтелђ.
Башкортстанда татар телендә чыгучы “Кызыл таң”, “Өмет” татар газеталары, “Тулпар” һәм “Әллүки” журналлары реадкцияләре дә байтак очрашулар һәм реклама чараларын оештырачак.
Милли матбугат атналыгына 14 декабрьдә йомгак ясала.autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100