news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстан дәүләт университеты юбилеен билгели

Россия Премьер-министры Владимир Путинның бу уңайдан махсус фђрманы узган елда ук дөнья күргән иде

(Уфа, 2 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Уфада Башкортстан дђњлђт университетыныћ 100 еллыгына багышланган тантаналар башланды.
Россия Премьер-министры Владимир Путинның бу уңайдан махсус фђрманы узган елда ук дөнья күргән иде. “Башкортстан дђњлђт университеты” югары џљнђри белем бирњ мђгариф учреждениесенећ 100 еллык юбилеен бђйрђм итњ турында” дип атала ул фђрман.
Әле Уфага шушы юбилей тантаналарында катнашу өчен, күп төбәкләрдән университетлар ректорлары, галимнәр килә. Иртәгә Уфада әлеге юбилей уңаеннан фәнни-гамәли конференция үтә. Ә төп тантаналы кичә 4 декабрь көнне Конгресс-холл бинасында үтәчәк.
Ђлегђ кадђр Башкортстан дђњлђт университетыныћ тарихы 1957 елдан башлана, дип ђйтелђ килгђн иде. Ни љчен дигђндђ, нђкъ менђ шул елда Уфадагы К. А. Тимирязев исемендђге педагогия институты нигезендђ генђ оештырыла ул џђм университет дип аталып йљртелђ башлый.
Ђлбђттђ, бу уку йортыныћ тарихы, чынлап та, 1909 елга барып тоташа. Ђмма ул чакта ул Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла. Ђ 1920 елда бу уку йорты Халык мђгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигђн исемнђр ала. 1957 елда исђ ул бњгенге кљндђгечђ, Башкортстан дђњлђт университеты итеп њзгђртелђ.
Башкортстан дђњлђт университетыныћ 100 еллык юбилее турында сњзлђр берничђ ел элек њк куертыла башлаган иде. Бу мђсьђлђне ић элек башкорт милли оешмалары вђкиллђре џђм башкорт галимнђре књтђреп чыкты. Аннан соң шушы бђхђсле теманы республика ќитђкчелеге дђ хуплады. Башкортстан хакимиятләре теләген исәпкә алып, ил премьер-министры да бу хакта махсус фәрман чыгарды.
Башкортстан дђњлђт университеты турында сљйлђгђндђ, башкорт тел галимнђре дђ, башкорт милли оешмалары вђкиллђре дђ аны “Башкорт дђњлђт университеты” дип исемлђргђ ярата. Монда “башкорт” сњзенђ басым ясала. Моны да республика ќђмђгатьчелеге дљрес тњгел, дип саный. Ул Башкортстан дәүләт университеты дип аталырга тиеш, ди алар.
Ничек кенә булмасын, БДУның 100 еллыгы бу көннәрдә зурлап бәйрәм ителә. Фәнни һәм мәдәни чараларның кайберләре декабрь азагына кадәр дәвам итәчәк.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100