“Кур­кы­ныч­сыз ишегал­ды” проекты буенча Актаныш буенча 106 камера урнаштырылды

Бүген исә камералар рәсми рәвештә кулланылышка тапшырылды.

(Актаныш, 26 август, "Татар-информ", "Актаныш таңнары"). Август аена кадәр “Кур­кы­ныч­сыз ишегал­ды” проекты нигезендә Актаныш буенча 106 камера урнаштырылырга тиеш иде. Бүген исә алар официаль рәвештә район үзәгендә яшәүчеләрнең куркынычсызлыгын саклый башлады.

Актаныш “Кур­кы­ныч­сыз Та­тарс­тан” про­ек­тында катнаша, - дип хәбәр итә район газетасы. 

Соң­гы ел­лар­да рес­пуб­ли­ка­быз­да “Кур­кы­ныч­сыз Та­тарс­тан” про­ек­ты эш­ләп ки­лә. Аны тор­мыш­ка ашы­ру кы­са­ла­рын­да ав­то­ма­гист­раль­ләр­дә һәм ха­лык күп җы­е­ла тор­ган урын­нар­да ви­де­о­кү­зә­тү җай­лан­ма­ла­ры ур­наш­ты­рыл­ган иде.

Про­ект­ның икен­че эта­бы – “Кур­кы­ныч­сыз ишегал­ды”– бар­лык шә­һәр­дә­ге, район үзәкләрендәге йорт­лар­да һәм йорт ти­рә­лә­рен­дә ви­де­о­кү­зә­тү җай­лан­ма­ла­ры ур­наш­ты­ру­ны күз­дә то­та. Прог­рам­ма­ны тор­мыш­ка ашы­ру бе­лән Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Эч­ке эш­ләр ми­нистр­лы­гы һәм Мәгъ­лү­мат­лаш­ты­ру һәм э­лем­тә ми­нистр­лы­гы шө­гыль­лә­нә, ә төп баш­ка­ру эш­лә­ре “Тат­те­ле­ком” ачык ак­ци­о­нер­лык ­җәм­гы­я­те­нә йөк­лән­гән.

Әлеге проект кысаларында, Актанышта яшәүчеләрнең балалар куркынычсызлыгын сакларга һәм шәхси автотрантспортын күзәтергә мөмкинлекләр туа.

Шушы уңайдан бүген “Таттелеком” ачык акционерлык җәмгыяте актанышлылар өчен бәйрәм ясады. Ул “Актаныш басмалары” ял паркында оештырылдан иде. Чарада “Таттелеком” ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Лотфулла Шә­фигуллин үзе дә катнашты.