Депутатлар дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен җирләрне һәм күчемсез милекне йолып алу тәртибен тәгаенләштерде

Җир биләмәләрен йолып алуның төгәл һәм ачык механизмы билгеләнгән

(Казан, 20 май, "Татар-информ", Гөлнар Гарифуллина). Бүген ТР Дәүләт Советының алтынчы утырышында "Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында" Татарстан Республикасы Законының 11 нче маддәсенә үзгәреш керү хакында ТР Законы турында сүз барды.

Әлеге закон проекты, ТР Законын "Россия Федерациясе Җир кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2014 нче елның 31 декабрендәге 499-ФЗ номерлы федераль законга тәңгәлләштерү максатында, әзерләнгән. Күрсәтелгән федераль закон дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен һәм аларда урнашкан күчемсез милекне йолып алу тәртибен тәгаенләштерә.

Тартып алу дәүләт яисә муниципаль әһәмияттәге стратегик мөһим объектларны урнаштыру зарурлыгына бәйле рәвештә һәм аларны урнаштыруның башка вариантлары булмаганда карала.

Җир биләмәләрен йолып алуның төгәл һәм ачык механизмы билгеләнгән. Җирләрнең күләмен һәм алар өчен түләү алымнарын билгеләү тәртибе җайга салына. 

Әлеге закон проекты Татарстан Президентына юлланган. Ул имзаланган очракта, документ 2015 нче елның 1 апреленнән үз көченә керә.