Бөгелмәдәге кайбер подрядчы оешмалар капиталь ремонтта закон таләпләрен үтәми

Шђџђр прокуратурасы аларныћ ќитђкчелђренђ ќитешсезлеклђрне бетерњ буенча књрсђтмђлђр бирде

(Казан, 9 июль, “Татар-информ”). Бөгелмә шәһәре прокуратурасы шәһәрнең Якупов урамындагы 58 нче, Нефтьчеләр урамындагы 81 нче, Оршанская урамындагы 35А йортларында капиталь ремонт башкаручы “Ливингстрой”, “ЖилСервис”, “БП “СМП-189” подрядчы оешмаларының төзелеш өлкәсендәге закон таләпләрен саклау-сакламау очракларын тикшерде.
Тикшерү барышында тиешле җирләрдә тиешле корылмаларның һәм җайланмаларның урнаштырылмавы ачыкланды, бу исә закон тарафыннан кабул ителми. Нәтиҗәдә әлеге подрядчы оешмаларның җитәкчеләренә карата әлеге җитешсезлекләрне бетерү буенча күрсәтмәләр бирелде, дип хәбәр итә “Бугульминская газета”.