Башкортстанныћ Ишембай районында тагын бер мәчет ачылды

Биредђ заманча материаллардан бик матур яңа мәчет төзелеп бетте. Аны ачу тантанасына шушы авылда туып үсеп бүгенге көндә чит тарафларда яшәүче авылдашлар да кайтты
(Уфа, 9 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Ишембай районындагы Кинќђбулат авылы халкы љчен истђлекле вакыйга булды.
Биредђ заманча материаллардан бик матур яңа мәчет төзелеп бетте. Аны ачу тантанасына шушы авылда туып үсеп бүгенге көндә чит тарафларда яшәүче авылдашлар да кайтты. Мәчеткә аны төзеткән бертуган Шаһиевларның газиз әнкәсе исеме бирелде. Бертуган Шаһиевлар Башкортстанда күптән инде булдыклы шәхесләр булып танылды. Хәйдәр, Марс, Харис, Гали, Альберт һәм Әхәт Шаһиевларның ата-бабалары да дингә тартылган кешеләр булган. Аларның картәтисе Нәбиулла Бөек Ватан сугышына киткәндә:”Сугыштан исән йөреп кайтсам, Мәккәгә барып, хаҗ кылыр идем”, - дип нәзер әйткән булган. Хыялы тормышка ашкан аның – сугыш зилзиләләре аша исән-аман әйләнеп кайткач, ике авылдашын да ияртеп, хаҗ кылып кайта ул.
Әлеге тантанага Уфадан да дин әһелләре килгән иде. Башкортстан мөселманнары диния нәзараты рәисе, мөфти Нурмөхәмәт Нигъмәтуллин үз чыгышында Кинҗәбулат халкын икенче мәчетле булулары белән ихлас котлады һәм мөмкин хәтле күбрәк яшьләрне дә иманга якынайту кирәклеген ассызыклады.
Әйе, Кинҗәбулатта ун ел элек үк бер мәчет ачылган иде инде. Аның янында “Фатыйха” исемле мәдрәсә дә эшләп килә. Мђдрђсђ аерым бер бинага урынлашты. Элекке фельдшер-акушерлык пункты бинасын да њзенђ алып, аны авыл мђчете хђзрђтлђре бик яхшылап тљзеклђндерде џђм дини белем бирњ учагыныћ барлык талђплђренђ ярашлы итеп ќиџазландырды. Шунысы њзенчђлекле - биредђ башта мљгаллимлек кылуны Сђгыйрђ Гайнетдинова исемле мљслимђ њз љстенђ алды. Ул њзе дђ књрше Мђлђвез шђџђрендђге мђдрђсђдђ љч ел белем алып кайткан. Аңа Сәрвәретдин хәзрәт тә ярдәм итә.
“Фатыйха” мђдрђсђсендђ шђкертлђргђ белем бирњ “Гарђп теле џђм ислам мђдђнияте” дип исемлђнгђн программа нигезендђ алып барыла, - ди Сәрвәретдин хәзрәт. – Укыту љч елга исђплђнгђн. Ел саен утыз кеше белем ала биредә. Мђдрђсђне тђмамлау турында таныклык алучылар Россиядђге џђм чит иллђрдђге ислам югары уку йортларында белем алуларын дђвам итђргђ мљмкин”.