Татарстан авыл җирлекләренә яңа вәкаләтләр бирелү турындагы закон кабул ителде

Закон проекты җирле бюджетларга ярдәм итүгә йөз тота

(Казан, 8 июль, “Татар-информ”, Гөлнар Гарифуллина). Бүген ТР Дәүләт Советының агымдагы елның беренче яртыеллыгындагы йомгаклау утырышында “Татарстан Республикасы бюджет кодексына һәм “Муниципаль районнарның җирле үзидарә органнарына җирлекләрнең төбәк финанс ярдәме фондыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча ТР дәүләт вәкаләтләрен тапшыру турында” ТР Законына үзгәрешләр кертү хакында”гы 128-5 нче номерлы ТР закон проекты каралды. Әлеге документ беренче укылышта һәм тулаем рәвештә кабул ителде.

Бюджет, салымнар һәм финанслар буенча комитет рәисе Леонид Якунин ассызыклап узганча, закон проекты җирле бюджетларга ярдәм итүгә йөз тота. Закон проектында ТР бюджет кодексына үзгәрешләр бар, 2016 нчы елның 1 нче гыйнварыннан алар муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының бюджетларына киң таралган файдалы казылмаларны чыгарган өчен салымнан 100 процент күләмендәге түләүләрнең бердәй нормативын билгели, ул хәзерге көндә тулысынча Татарстан казнасына күчерелеп барыла.

“Җирле бюджетларга күрсәтелгән салымнан түләүләрнең тәкъдим ителә торган нормативын билгеләү җирле бюджетларның керем өлешен һәм шушы салымнан керемнәр җыюны арттыруга ярдәм итәчәк”, - дип белдерде Леонид Якунин. Закон проекты нигезендә, шулай ук, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 61.1 нче маддәсендәге 4 нче пункты буенча, муниципаль район бюджетына күчерелергә тиешле, авыл җирлекләре территорияләрендә җыела торган физик затлар керемнәренә салымнан барлык авыл җирлекләре өчен бердәй түләүләр нормативын авыл җирлекләре бюджетларына тапшыру күздә тотыла.

Комитет башлыгы әйтүенчә, агымдагы елда әлеге җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне финанс ягыннан тәэмин итү ихтыяҗы 106 млн сум күләмендә бәяләнә, моны авыл җирлекләре территорияләрендә җыела торган физик затлар керемнәренә салымның 2 процент бердәй норматив буенча керемнәр өлешен муниципаль районнар дәрәҗәсеннән авыл җирлекләре дәрәҗәсенә тапшыру юлы белән тәэмин итәргә мөмкин.

Авыл җирекләренә беркетелгән вәкаләтләрдән түбәндәгеләрне әйтеп узарга була: Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында җирлекләр чикләрендә халыкны су, электр, ягулык белән тәэмин итүне, су кертүне оештыру; җирлекләрнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмиятле автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру; милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, җирлек территориясендә яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятләрен саклап калуга һәм үстерүгә, мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясенә, милләтара (этникара) низагларны профилактикалауга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру; җирлек халкының күпләп ял итүе өчен шартлар тудырырга һәм халыкның күпләп ял итү урыннарын төзекләндерүне оештырырга тиеш була.