Башкортстан татарлары Казанга Тукай бђйрђменә бара

Башкортстаннан зур гына тљркем татар зыялылары Казанга књћелле сђяхђткђ җыена
(Уфа, 23 апрель, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстаннан зур гына тљркем татар зыялылары Казанга књћелле сђяхђткђ җыена.
Татар галимнђре, милли хђрђкђт активистлары, язучылар, укытучылар, журналистлар кергђн бу тљркем Татарстанда бљек шагыйребез Габдулла Тукайныћ туган көненә багышлап њткђрелњче бђйрђм чараларында катнашачак.
Башкортстаннан Казанга Тукай бђйрђменђ ел саен байтак кына миллђттђшлђребез бара. Быел да якташларыбыз Казанда гына тњгел, ђ Арча районында да булачак.
Уфада Габдулла Тукайныћ туган көненә багышланган чаралар шушы атнада төрле урыннарда њтђчђк. Башкортстан дђњлђт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында талиплар әдәби-музыкаль кичәләр оештыра.