Башкортстанда халык театрлары бәйгесенә йомгак ясала

“Алтын тирмђ” фестивале республиканыћ мђдђни тормышында шактый зур урын алып тора
(Уфа, 13 май, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстанның Гафури районында бүген республика халык театрлары фестиваленең йомгаклау өлеше башланып китте.
Өч көн дәвам итәчәк әлеге иҗат бәйгесендә финалга үткән төрле районнар сәнгать осталары үз репертуарларындагы иң яхшы спектакльләрне тәкъдим итә.
Иҗат ярышмасында катнашучылар үзләренең халык театры исемен тагын да бер кат раслау мөмкинлеген ала.
“Алтын тирмђ” фестивале республиканыћ мђдђни тормышында шактый зур урын алып тора. Ел да анда республикадагы ић кљчле халык театрлары коллективлары катнаша џђм, њзлђренећ дђрђќђсен раслау љчен, яћадан-яћа тамашалар ђзерли. Жюри ђгъзалары исђ халык талантлары чыгышларына талђпчђн бђя бирђ.
Быел театрлар чыгышларына танылган режиссерлар ќитђкчелегендђге жюри бђя бирђ. Быелгы төбәк фестивальләре февральдә үк башланган иде. Хәзер бу бәйге республика күләмендәге бәйрәм чарасы белән тәмамлана.
Барлык тамашалар да дњрт номинациядђ бђялђнђ. “Ић яхшы спектакль”, “Ић яхшы хатын-кыз роле”, “Ић яхшы ир-ат роле” џђм “Ић ућышлы сђхнђлђштерњ” номинациялђрендђ ќићњчелђр билгелђнђ.